+370 37 555141 babtukc@gmail.com hide hide hide

Veiklos sritys

  • vienyti ir burti gyventojus į kultūros ir meno mėgėjų kolektyvus, skatinant jų veiklą įvairiuose meno mėgėjų kūrybiniuose lygiuose ir amžiaus grupėse.
  • saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, Lietuvos dainų švenčių ir šokių tradicijas.
  • ugdyti tautinę savimonę. Skatinti kūrybinius mainus.
  • sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms dalyvauti kultūriniame gyvenime,
  • ugdyti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pozityvaus kūrybingumo suvokimą.
  • sudaryti galimybę seniūnijos gyventojams susipažinti ir vartoti profesionalųjį meną, mažinant kultūrinę ir  kūrybinę atskirtį geografine prasme.