(8 37) 555141 babtukc@gmail.com

Etninė kultūra

Kauno rajono Babtų kultūros centre darbuojasi du etnokultūros specialistai: 0,5 et. Vandžiogaloje dirbantis Andrius Morkūnas ir 0,5 et. Babtuose dirbanti dr. Daiva Šeškauskaitė.

Babtų kultūros centre gyvuoja folkloro ansamblis „Vėrupė”

Kolektyvas gyvuoja daugiau kaip 20 metų. Įkūrimo data 1988 m. Pirmoji vadovė ansamblio Zita Duchovskienė 1988  – 2001 m.  2002 – 2013 m.  ansamblio vadovė Jurga Totilienė. Kolektyvas dalyvauja beveik visuose Kultūros centro renginiuose. Daug metų patenka į Respublikines dainų šventes Vilniuje. Dalyvauja rajoninėse  dainų šventėse. 2008 m.  Kolektyvas buvo išvykęs į Tarptautinį festivalį Latvijoje. Kolektyvo dalyvių skaičius 17. Per 2007-2009 metus kolektyvas surengė apie 35 koncertus. Paruošė kelias menines programas tai: Advento programa, romansų programa, Velykų programa, Joninių, Jurginių programos ir kt.

Kolektyvas Rajoninėse apžiūrose įvertintas aukštais balais 2008-2009 m gavo 10 balų. Dalyvauja visose Respublikinėse dainų šventėse. 2008m  kolektyvas dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje Latvijoje “ Milzkalne “. 2006 m.  Tarptautiniame projekte su Latvijos Pūres savivaldybe. 2007 m. dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje “ Saulės žiedas”. 2009 m. Tūkstanmečio dainų šventėje.

Vadovo uždavinys kuo daugiau  į kolektyvą  pritraukti naujų narių, seniūnijos gyventojų. Tęsti krašto tradicijas ir papročius, išlaikyti seną  tradicinį dainavimą, plėsti  koncertinę veiklą.

Kolektyvas bendradarbiauja ir su rajono kolektyvais, Telšių “ Šatrijos” folkloro kolektyvu, LVA “Kupolės” ansambliu, Latvijos Purės kultūros centro kolektyvais. Ansamblis švenčia ir kalendorines šventes. Advento – Kalėdų laikotarpio dainos, patriotinių dainų programa ir aišku visų pamėgti romansai. ,,Vėrupė“ koncertuoja ir mėgstama ne tik savam krašte- Panevėžiuke, Užliedžiuose, Vandžiogaloj, Muniškėse, Domeikavoje, bet dalyvauja ir tarptautiniuose festivaliuose ,,Atataria lamzdžiai“ Kaune. Ansamblio nariai mėgsta pažintines keliones po Lietuvą. Kiekvienais metais keliaujam į nebūtas vietas. Tai Siesikų pilis, Zyplių, Gelgaudiškio dvarai Kolektyvo nariai ilgus metus dainuoja ir draugauja šeimomis, švenčia asmenines šventes.

2004 m. kolektyvas išleido kompaktinę plokštelę “ Vėrupė”.

2014 m. dainų šventės dalyvis. Suteikta III kategorija.

Nuo 2014 m. kolektyvui vadovo Laura Lukenskienė.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos kolektyvui pradėjo vadovauti Jūratė Svidinskienė

2018 m. po dainų šventės „Vardan tos“ apžiūros folkloro ansambliui suteikta III – oji kategorija.

Kolektyvas yra parengęs Babtų krašto dainų programą. 2018 metais išleista kompaktinė plokštelė „Koks gražus tas kraštas“.

Nuo 2021 metų įkurta šeimų etnokultūros mokyklėlė, kuri persipina su kolektyvo veikla. Mokykėlei vadovauja etnografė, daktarė Daiva Šeškauskaitė.

Kontaktai: dr. Daiva Šeškauskaitė 869945718

Vandžiogalos laisvalaikio salėje gyvuoja folkloro ansmablis „Griežlė” ir tradicinė kapelija

Folkloro ansamblis „Griežlė“ į pirmąją repeticiją susibūrė 2004 metų spalį. Tų pačių metų gruodžio 10 d. įvyko pirmasis viešas ansamblio pasirodymas – kultūros centro salėje surengta advento popietė. Nuo tada ir skamba ansamblio dainos – repertuare vyrauja dzūkiškos ir aukštaitiškos, nors mokame ir žemaitiškų bei suvalkietiškų, mat ansamblio dalyviai suvažiavę Vandžiogalon iš įvairių Lietuvos regionų. Programos dažnai paįvairinamos nuotaikingais ansamblietės Reginos pasakojimais jos gimtąja šeduvių tarme.

Parengtos koncertinės programos „Advento vakaronė“, „Laisvės kovų dainos (karinės, partizanų, tremtinių dainos)“, „Mūsų dainos (skambiausios, mėgiamiausios ansamblio dainos)“. Programų trukmė – iki 50 minučių (lanksčiai priderinama prie renginio formato). Koncertuose puošiamės XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tautiniais kostiumais. Šiuo metu ansamblyje yra 18 dalyvių.

Ansamblis dažnai koncertuoja įvairiuose Kauno rajono renginiuose, dalyvauja respublikinėse ir Kauno rajono Dainų šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje ir „Atataria lamzdžiai“ Kaune, mielai vyksta ir kitur, kur tik yra kviečiamas.

Nuo pat įsikūrimo ansambliui vadovauja Andrius Morkūnas.

www.facebook.com/griezle/

tel. 8-682-27282

el. paštas gadula@gmail.com

 Folkloro ansamblis „Griežlė“. 2014 m. dainų šventės dalyvis. Suteikta II kategorija.

Folkloro ansamblis „Griežlė“. 2018 m. dainų šventės „Vardan tos“ dalyvis. Suteikta II kategorija.


Vadovas Andrius Morkūnas.

 

Tradicinė kapelija „Griežlė“.

Vandžiogalos folkloro ansamblis „Griežlė“ į pirmąją repeticiją susibūrė 2004 metų spalį. Keliems ansamblio dalyviams panorus mokytis groti, netrukus suburta ir Vandžiogalos tradicinė kapela. Jos muzika, atliekama dviem smuikais, lamzdeliu, armonika ir basetle – smagiausia visame Kauno rajone, o repertuare – tradicinė lietuvių liaudies šokių muzika.

Kapela dažnai koncertuoja įvairiuose Kauno rajono renginiuose, dalyvauja respublikinėse ir Kauno rajono Dainų šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje ir „Atataria lamzdžiai“ Kaune, mielai vyksta ir kitur, kur tik yra kviečiama. Šiuo metu kapeloje penki dalyviai. Koncertuose puošiamės XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tautiniais kostiumais.

Tradicinei kapelai nuo pat įsikūrimo vadovauja Andrius Morkūnas.

www.facebook.com/griezle/

tel. 8-682-27282

el. paštas gadula@gmail.com

2014 m. dainų šventės dalyvis. Suteikta II kategorija.

2018 m. dainų šventės „Vardan tos“ dalyvis. Suteikta II kategorija.
Vadovas Andrius Morkūnas.