2018-02-21

Vasario 16 – osios išvakarėse, Babtų kultūros centre vyko Kauno rajono chorų šventė “Daina Lietuvai”, skirta Atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Koncerte dalyvavo keturi Kauno rajono chorai – Raudondvario kultūros centro mišrus choras “Svajonė” ir vaikų choras (vadovė Renata Mišeikienė), Samylų kultūros centro moterų choras “Žaisa” ( vadovė Laima Dzedaravičienė) ir Babtų kultūros centro moterų choras “Gynia” (vadovė Danutė Šakalienė). Koncerte šiltai skambėjo dainos, skirtos Lietuvai. Dėkojame choristams už nuostabias akimirkas ir skambius balsus! Padėką siunčiame ir renginio rėmėjui – Parduotuvei Ancė.