2019-07-10

Vandžiogalos miestelio jubiliejinės šven­tės „Dūzgesys 635“ metu atidengtas ir pašventin­tas iš­ny­ku­sius seniūnijos kai­mus įam­ži­nęs kop­lyts­tul­pis. Šis memorialinis objektas — vieno iš žymiausių dabartinių Lietuvos meninkų, kryžių, koplytstulpių, bažnyčių bei koplyčių interjerų autoriaus, tautodailininko Algimanto Sakalausko kūrinys. Koplytstulpio viršūnę puošia žinomo kalvio, tautodailininko, meistro Ričardo Grekavičiaus puošybinis elementas — saulutė, kurią autorius mielai dovanojo Vandžiogalos kraštui.

Vandžiogalos seniūnijoje yra 27 kaimai. Sunykusių, negyvenamų – priskaičiuojama dar trylika gyvenviečių: Altoniškiai, Borekas, Dziluška, Jalinka, Kaupriai, Koncopolis, Kovališkiai, Londonas, Narkūnai, Nartava, Šimeliava, Tauropolis, Vlokiai. Siekiant išsaugoti istorinę vietos atmintį, gilinti bei plėsti bendruomenės ir jaunimo kraštotyros žinias, Vandžiogalos laisvalaikio salė 2019 m. įgyvendino projektą vietovardžių metams paminėti.Kauno rajono etninės kultūros dalinai finansuojamas (nykstančių vietovardžių įamžinimas ir įpaminklinimas) projektas „Žygis užmirštais takais“ padėjo įamžinti išnykusius seniūnijos kaimus jiems skirtame memoriale.

Vandžiogalos miestelio šven­tės metu koplystulpis, patiems jo autoriams dalyvaujant, oficialiai pristatytas bendruomenei ir šventės svečiams.