2020-07-16

Liepos 7- 13 dienomis Babtų kultūros centre, jau treti metai iš eilės, vyko vaikų vasaros stovykla ,,Vasaros paletė“. Šios stovyklos veikla meninės pakraipos, todėl vaikai į šią stovyklą buvo kviečiamai norintys turiningai praleisti laisvalaikį, gilinti meno žinias ir tobulinti savo meninius įgūdžius.
Stovykloje dalyvavo 16 Batų seniūnijos vaikų nuo 10 iki 14 metų. Stovyklos veikla atitiko mokinių amžių ir interesus. Buvo pravestos keturios edukacijos: dvi edukacijos ,,Žaidžiame teatrą“, jų metu vaikai susipažino su aktorystės meno pradmenimis, teatro judesiais, mokėsi kurti situacijų etiudus. Du užsiėmimus skyrėme piešimui iš natūros, vaikai lankydamiesi
LAMMC Augalininkystės ir daržininkystės instituto dekoratyvinių augalų kolekcijoje turėjo galimybę piešti įvairius augalus. Susipažino su senaisiais dekoratyviniais sodybų augalais ( rūta, diemedžiu, nasturtomis). Viena diena buvo skirta išvykai į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų. Ten vyko edukacija ,,Pasaulio gyvūnai“, po šios edukacijos vaikai muziejaus
patalpose priešė jiems patikusius eksponatus piešėme gyvūnus. Dar viena vaikams patikusi edukacija – keramikos užsiėmimas. Vaikai susipažino su molio savybėmis ir nusilipdė po mielą gyvūnėlį ,, Vilkiuką“. Stovyklos metu vaikai visą laiką skyrė ne tik kūrybai, bet turėjo laiko pažaisti ir
pabendrauti. Atsisveikinat vaikams buvo įteiktos atminimo dovanėlės ir jų kūrybiniai darbai. Projektą vykdė Babtų kultūros centras, finansavo Kauno rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyrius.