2024-01-15

Mes išdainavome savo laisvę!
Mes teisumu galingi!
Niekas negali nugalėti tautos, einančios į Laisvę, Nepriklausomybę.
1991-ųjų Sausio 13-oji patvirtino – MES BŪSIME!💛💚❤️
Tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, susirinkome čia, prie Sitkūnų radijo stoties, degant laužams atminti šio pastato istoriją ir šios nakties įvykius.
Sitkūnų radijo stotis buvo pirmoji, pranešusi pasauliui apie tragiškus Sausio 13-osios įvykius. Tai buvo tvirtovė, apgynusi laisvą žodį.
Visų dalyvių rankose plazdeno atminimo ugnelės, kaip pagarba visiems Lietuvos didvyriams, kurie kovojo už Tėvynės laisvę.🫶
Klausėmės Kauno muzikinio teatro operos solisto Andriaus Apšegos dainų.
Minėjimą vainikavo Babtų kultūros centro moterų choro ,,Gynia’’ ir visų dalyvių atliktas kūrinys ,,Lietuva brangi’’.
LIETUVA, Mes Tave labai mylime💛