2018-10-19

„FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS KAUNO RAJONO BENDRUOMENĖJE“.

Projekto tikslas – padidinti vyresnio amžiaus gyventojų sveikatos raštingumo lygį.  Projekto tikslinė grupė – vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) gyventojai.