2018-03-26


Piešinių konkurso vertinimo kriterijai:
Tautinių motyvų kūrybiškas panaudojimas,
idėjos originalumas, atlikimo technika bei estetika.
Lauksime jūsų piešinių!