2019-01-03

Gruodžio 21 d., Babtų kultūros centre, rinkomės į Adventinį Padėkos vakarą. Šiltos dainos ir giesmės, pianino garsai skambėjo viso vakaro metu. Žiūrovams koncertavo tarptautinių konkursų laureatai, Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos studentės ir absolventas – mecosopranas Gabrielė Kuzmickaitė, baritonas Martynas Žukauskas ir pianistė Živilė Kudirkaitė. Koncertu ir simbolinėmis dovanėlėmis tarėme ačiū visiems, kurie myli ir remia kultūrą, lankosi Babtų kultūros centro renginiuose.