2022-02-01

Akimirkos iš  Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vykusio Babtų kultūros centro moterų choro ,,Gynia’’ (vadovė Danutė Šakalienė) ir jaunosios atlikėjos Ringailės Ramašauskaitės koncerto!
Už nuotraukas dėkojame Ernestui Liutkui