2024-02-22

Babtų kultūros centro moterų choras ,,Gynia” sėkmingai sudalyvavo
šimtmečio Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ perklausoje!
Dėkojame vadovei Danutei Šakalienei, akomponiatorei Agnei Pranculytei-Jončienei, choristėms už aktyvų dalyvavimą repeticijose, darbą, pastangas ir labai džiaugiamės rezultatu!
Valioo!!!🎉🎉🎉