+370 37 555141 babtukc@gmail.com hide hide hide

Vandžiogalos

1953 m. vasario 1 d. Vandžiogaloje buvo įsteigta klubas- skaitykla. Jos uždavinys buvo teikti gyventojams periodinę spaudą, organizuoti paskaitas, rengti kultūrinius renginius. Klubai – skaityklos  buvo įkurtos Vandžiogalos valsčiaus Ibėnų, Vieškūnų, Stankūnų, Geranonių, Žiogaičių kaimuose. Pirmąja  Vandžiogalos  klubo – skaityklos vedėja  buvo paskirta Veronika Matulevičienė. Vėliau klubo- skaityklos vedėjais dirbo Natalija Golubovaitė, Regina Balaišytė, Irena Dzenkovaitė, Pelagėja Zagorskienė, Marija  Vaičekauskaitė ir kiti.

Darbo laikas

Pirmadienis – 12.00 – 21.00

Antradienis –   8.00 – 19.30

Trečiadienis – 12.00 – 21.00

Ketvirtadienis – 12.00 – 21.00

Penktadienis – 12.00 – 21.00

Istorija

1953 m. vasario 1 d. Vandžiogaloje buvo įsteigta klubas- skaitykla. Jos uždavinys buvo teikti gyventojams periodinę spaudą, organizuoti paskaitas, rengti kultūrinius renginius. Klubai – skaityklos  buvo įkurtos Vandžiogalos valsčiaus Ibėnų, Vieškūnų, Stankūnų, Geranonių, Žiogaičių kaimuose. Pirmąja  Vandžiogalos  klubo – skaityklos vedėja  buvo paskirta Veronika Matulevičienė. Vėliau klubo- skaityklos vedėjais dirbo Natalija Golubovaitė, Regina Balaišytė, Irena Dzenkovaitė, Pelagėja Zagorskienė, Marija  Vaičekauskaitė ir kiti.

1953 metų lapkričio mėn Lietuvos kultūros ministerija patvirtino vandžioglos kaimo kultūros namus. Pirmuoju direktoriumi paskirtas Vladas Kazakevičius.Tuo metu šokių vakarų metu buvo ne tik  šokama, dainuojama, bet ir skaitomos  įdomios paskaitos, populiarūs buvo  meno saviveiklos  rateliai. Renginių metu  koncertuodavo Vandžiogalos vidurinės mokyklos choristai.

Kultūros namams vadovavo: Vladas Kazakevičius, Česlovas Zvicevičius, Elena Katkevičiūtė, Marijonas  Gudavičius, Vytautas Juozaitis, Donatas Pranskevičius, Stasys Vaičekauskas. Nuo 1967 iki 1984 Vandžiogalos kultūros namams vadovavo Vanda Aleksiūnienė. Tuo laiku buvo pastatyti nauji kultūros namai (1970 m.),  rajone garsėjo saviveiklininkų kolektyvai. Vanda Aleksiūnienė darbui Vandžiogaloje atidavė pačius gražiausius savo gyvenimo metus. Jai talkino  vyras  Jonas Aleksiūnas,  sūnus aktorius  Regimantas,  duktė Gražina ir žentas  Donatas  Pranckevičius, kurie dirbo meno vadovais.  Naujuose kultūros namuose repetuodavo merginų ansamblis, mišrus choras, kaimo kapela, dramos ratelis. Pasibaigus  žemės ūkio darbams buvo rengiamos  Derliaus šventės, koncertuodavo vietos saviveiklininkai ir  kviesti meno kolektyvai. 1971 m. Vandžiogalos mišrus choras ( vadovas J. Bučas) dalyvavo J. Naujalio  mišrių chorų konkurse Raudondvaryje ir užėmė II vietą, o 1973 m. kaimo kultūros  namų chorų kategorijoje (vadovė Irena Bataitienė) –I vietą ir pereinamąjį  J. Naujalio prizą.  Irena Bataitienė – chorvedė 1975 – 1980 vadovavo Vandžiogalos mišriam chorui ir sėkmingai pasirodydavo  įvairių renginių metu. Nuo 1997 m. ji vadovavo moterų vokaliniam ansambliui iki 2000 m. Vandai Aleksiūnienei išėjus į pensiją nuo 1984 m. kultūros namams  vadovavo  Regina Budrytė, Vytautas Aleksandravičius, Valerija Bankuvienė. 1989 m. balandžio1 d. kultūros namams vadovavo Ramutė Aleksandravičienė. Nuo 2011 m.  kultūros centro direktorės pareigose Gražina Mickūnienė. 2013 m. gruodžio mėnesį įvykus Kauno rajono kultūros centrų reorganizacijai, Vandžiogalos kultūros centras prijungtas prie Babtų kultūros centro ir tampa Babtų kultūros centro Vandžiogalos laisvalaikio sale.

Vandžiogalos laisvalaikio salė  bendradarbiauja su  seniūnijoje  esančiomis  įstaigomis ir organizacijomis, Kauno rajono Babtų, Ringaudų, Užliedžių, Piliuonos, Ežerėlio, Ilgakiemio, Voškonių  kultūros centrais. Klaipėdos rajono Dovilų, Širvintų rajono Kiauklių , Šakių rajono Lekečių,  Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio, Telšių rajono Nevarėnų kultūros centrais. Nuolat vyksta meno mėgėjų kolektyvų koncertai išvykose.

 

Kolektyvai

Repeticijų laikas

Folkloro ansamblis „Griežlė“

Repeticijos vyksta penktadieniais, nuo 18 valandos.

Tradicinė kapelija „Griežlė“

Repeticijos vyksta penktadieniais, nuo 18 valandos.

Vaikų tautinių šokių kolektyvas „Verpetukas“

Repeticijos vyksta:

Antradienis: 13.00 – 14.00

Ketvirtadienis: 13.00 – 14.00