2021-03-12

Su švente, gerbiami Babtų krašto žmonės!

Metai iš metų, reikšdami pagarbą Tėvynei, šią dieną Babtuose, miestelio centre, vėl iškėlėme vėliavas į dangų

Ir nesvarbu koks oras, kokios sąlygos, puoselėdami ilgametes tradicijas, mus visada, kaip ir šiandien, sveikina pučiamųjų orkestro ,,Algupys’’ dalyviai

o vakare Babtų miestelio centras nušvito gražiausiomis trispalvės spalvomis

Tegul šios kovo 11-osios dienos prasmė bei istorinė tiesa ugdo meilę, stiprina tikėjimą Lietuvos ateitimi, simbolizuoja mūsų visų susitelkimą ir ryžtą.

Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis.

Tad ir šiandien, nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio!