2022-03-31

Mieli folkloro draugai,
 

Babtų kultūros centras 2022 gegužės 20-22 dienomis kviečia į festivalį „Milda“ .
2022 gegužės 20-22 dienomis vyks vienas didelis renginys Lietuvoje, Babtuose, netoli Kauno, skirtas pagerbti meilės deivę Mildą, dainuojant dainas, žaidžiant žaidimus, bendraujant ir šokant.

1. Norėtume pakviesti Jūsų folkloro, neo folkloro, etnografinio ar kito formato, perfomance grupę į tarptautinį folkloro festivalį „Milda“ .

Pasirodymai vyks centrinėje Babtų aikštėje, ant kranto prie Nevėžio, Babtų kultūros centre.

Visos grupės turi atlikti 5 arba 10 minučių trukmės pasirodymą.

Kviečiame siųsti savo anketas iki 2022 gegužės 15 d. čia
 
2. Festivalyje „Milda“ vyks etnografinių dokumentinių filmų konkursas. Kviečiame dalyvauti etnografinių dokumentinių filmų konkurse tema:  „Mano mėgstama etnografinė šventė“ . Filmas turi būti nuo 1 iki 8-10 minučių. Tai gali būti kalendorinė, bendruomenės ar šeimos etnografinė, tradicinė šventė. Svarbu atkreipti dėmesį į dokumentikos pristatymą, atsižvelgiant į detales: etnografinis kostiumas, drabužiai, amatai, dainos, muzika ir aplinka. Darbas susideda iš video ir aprašymo, teikiamas su transkripcija, aprašymu ir vertimu į anglų ir lietuvių (jei iš kitų šalių) kalbas. Darbai bus rodomi festivalio metu ir įkeliami į youtube kanalą. Turi būti sutikimas leisti festivalio organizatoriams naudoti video festivalyje.
Kviečiame siųsti savo anketas iki 2022 gegužės 15 d. čia
 
3. Festivalio metu veiks paroda: „Meilė ir Milda“ . 
Kviečiame siųsti savo anketas, kurie nori dalyvauti parodoje čia
 
Darbus siųsti ar atvežti iki 2022 gegužės 15 d.

Prašome siųsti anketas adresu: festivalmilda@gmail.com

4.  Festivalyje „Milda“ veiks rankdarbių mugė. Grupės galės prekiauti savo rankdarbiais ir suvenyrais, suteiksime jiems vietą.
Prašome iki 2022 gegužės 15 d. užpildyti dalyvio formą čia
 
Jei dalyvausite festivalyje „Milda“ reikia informacijos apie jūsų grupę: nuotraukų spaudai, šokių ir dainų aprašymų, nuotraukų parodai ir jei turite interneto svetainę, prašome nurodyti jos adresą.
Visiems dalyviams bus įteikti dalyvio pažymėjimai.
 
Festivalio „Milda“ komitetas prašo kiekvienos grupės atsivežti savo šalies ir grupės vėliavas ir keletą dovanų mainams su kitomis grupėmis.
Visas kelionės išlaidas grupės susimoka pačios.
Jei sutinkate su sąlygomis ir terminu, labai skubiai informuokite mus.
 
 
Kam reikia nakvynės, viešbučio, prašome kreiptis: festivalmilda@gmail.com.
 
 Tikimės, kad turėsite daug džiugių prisiminimų iš tarptautinio festivalio „Milda“

Esate laukiame Babtuose, Lietuvoje.

 
 

Festival Milda – international folklore meeting

Dear folklore friends,

 

Babtai Culture Centre invites you to the Milda Festival on 20-22 May 2022.
On 20-22 May 2022, one of the biggest events in Lithuania will take place in Babtai, near Kaunas, to honour the goddess of love, Milda, by singing songs, playing games, socialising and dancing.

1. We would like to invite your folklore, neo-folklore, ethnographic or other format, perfomance group to the international folklore festival Milda. All groups must perform for 1 or 10 minutes. The performances will take place in the central square of Babtai, on the bank of the Nevezis, in the Babtai Cultural Centre.

Please fill in the participation form by 15 May 2022. Please fill this form here
 
2. The Milda Festival will host an ethnographic documentary film competition. We also invite you to participate in the ethnographic documentary competition on the theme „My favourite ethnographic Celebration”. The film must be between 1 and 8-10 minutes long. It can be a calendar, community or family ethnographic or traditional celebration. It is important to pay attention to the presentation of the documentary, taking into account the details: ethnographic costume, clothing, crafts, songs, music and environment. The work consists of a video and a description, submitted with transcription, description and translation into English and Lithuanian (if from another country). The work will be screened during the festival and uploaded to a youtube channel. There must be an agreement to allow the festival organisers to use the video in the festival.
Please fill in the participation form by 15 May 2022. Please fill this form here
 
3. The Milda Festival will host an exhibition Love and Milda. We invite all those who wish to participate in the exhibition to send their forms.
The deadline for submissions is 15 May 2022.
Please fill in the participation form by 15 May 2022. Please fill this form here
 
4. The Milda Festival also include a handicraft fair. Groups will be able to sell their handicrafts and souvenirs, and we will provide a venue.
Please fill in the participation form by 15 May 2022. Please fill this form here
 
Please send your forms and questions to: festivalmilda@gmail.com
We need information about your group’s: press photos, descriptions of the dances or songs, exhibition and if you have a website, please give the address.