2018-06-21

Pagonių kultūra, tradicijos ir apeigos – apgaubti paslapties, šiek tiek žinomi iš istorijos nuotrupų, pasakojimų, mitų ir padavimų. Vis labiau domimasi savo šaknimis, protėviais ir istorija, tad šventę pradėjome Ugnies deivės Gabijos, Bičių deivės Austėjos garbinimu. Ritualines apeigas atliko Zapyškio laisvalaikio salės etnologė Jūratė Bytautė ir folkloro kolektyvas ,,Altonė“.Vandžiogalos folkloro kolektyvas ,,Griežlė“ ir Kauno folkloras ,,Gadula“ prisijungė prie ritualinių apeigų. Palinkėjimus Lietuvai ir Vandžiogalos bendruomenei skyrė seniūnas V. Šniauka, aktyvi bendruomenė narė G. Bartkevičienė ir ,,Verpetuko“ šokėja M. Matačiūnaitė. Šimtmečiui skirta miestelio šventė subūrė visus bendruomenės narius, kolektyvus ir svečius sugiedoti Tautišką giesmę. Ačiū tariame seniūnijai, gimnazijai ir bendruomenei už aktyvų dalyvavimą ir paramą. Dėkojame visiems šventės dalyviams, svečiams ir žiūrovams. Dėkojame šventės rėmėjams – Audronei Bajarūnienei, Algiui Bolevičiui, Rasai Bujienei, Daliai Vilkevičiūtei ir Liudmilai Kazakevičienei, kurių geranoriška parama mūsų visų šventę leido padaryti įdomią ir patrauklią.