2024-03-20

„Širšių lizdas” dirbtuvės išskirtinai subalansuotos dukroms ir jų mamoms. Tikime, kad per žaidimą, pokalbius, gyvą patyrimą ir buvimą
kartu mamoms ir dukroms kur kas lengviau atrasti gilesnį ryšį, atskleisti santykių grožį ir svarbą, prisiminti, kas yra kokybiškas
laikas kartu ir atlaikyti gyvenimo audras.

Iš asmeninės patirties. Iš žinojimo, kaip gali būti sunku. Iš noro padėti suprasti ir sukurti kokybišką santykį, grįstą ne prisitaikymu, o pagarba ir atvirumu.

Patyrimo tikslas – išmokyti mamas ir dukras būti kartu, girdėti vieną kitą, dalintis geromis ir blogomis patirtimis, priminti, kad jos vienos
kitoms trokšta tik gero, tik jų priemonės skirtingos.