2019-05-07

Babtuose paminėta Atvelykio šventė šį kart persikėlė į šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, kur kultūros centro moterų choras “Gynia” dovanojo nuostabias giesmes