2023-01-16

Sausio 19 d. ketvirtadienį 12 val. prie Koplytstulpio, Ibėnų kaimo sukilimo aukoms atminti, minėsime 1863 -1864 m. sukilimo 160-ąsias metines. Sukilimas prasidėjo Lenkijoje 1863 m. sausio 22 d., ten jis vadinamas Sausio sukilimu.