2023-01-19

Sausio 22 d. sukaks 160 m. kai Varšuvoje prasidėjo sukilimas prieš Rusijos imperijos valdžią, greitai išsiplėtęs ir visoje Lietuvoje.
1863 m. sukilimas skaudžių pėdsakų paliko ir Vandžiogalos seniūnijos Ibėnų kaime. Tautodailininko Adolfo Teresiaus sukurtas 5 metrų aukščio ąžuolinis koplytstulpis, kaip pagarbos ir atminimo ženklas ištremtiems į Sibirą Ibėnų kaimo žmonėms, sudegintam Ibėnų kaimui ir žuvusiems 1863 m. sukilimo kovose žmonėms, pastatytas Vandžiogaloje 1998 m.
Stiprindami drauge istorinę atmintį, prisidedame prie atminimo tų žmonių, kurių kova prieš okupantus simbolizuoja laisvę, o mus įpareigoja dar labiau ją branginti kaip istorinės ir kultūrinės tapatybės pagrindą.